Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên trao tặng thiết bị và tài liệu học tập cho Bộ môn tiếng Việt, trường Đại học Ngoại ngữ

Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên trao tặng thiết bị và tài liệu học tập cho Bộ môn tiếng Việt, trường Đại học Ngoại ngữ

Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên trao tặng thiết bị và tài liệu học tập cho Bộ môn tiếng Việt, trường Đại học…

View More Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên trao tặng thiết bị và tài liệu học tập cho Bộ môn tiếng Việt, trường Đại học Ngoại ngữ