Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Triều Tiên

Địa chỉ7 Munsu Str.Pyongyang, Triều Tiên
Hotline: 00-84-(0)99-274-04400-84-(0)99-274-0039
Emailvnembassydprk@mofa.gov.vn