Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

Nhập tờ khai cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài trực tuyến – Mẫu NA6 theo đường dẫn:  http://kbtt.catphcm.bocongan.gov.vn/tokhaithithuc/Page/NA6/ToKhai.aspx – Mẫu NA7 theo đường dẫn:  http://kbtt.catphcm.bocongan.gov.vn/tokhaithithuc/Page/NA7/ToKhai.aspx…

View More Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh