Đoàn đã hội đàm với Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà Khoa học Triều Tiên Chi Sưng Chơn, tọa đàm với Hiệp hội Nhà Khoa học Triều Tiên về chủ đề huy động nguồn lực để phát triển kinh tế đất nước; thăm Khu di tích Vạn Cảnh Đài và nhiều công trình tiêu biểu tại Bình Nhưỡng.

Đoàn đại biểu Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thăm Triều Tiên
Đoàn đại biểu Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thăm Triều Tiên