Trong chuyến thăm, Đoàn đã tới chào Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Yang Hiêng Sớp; hội đàm và trao đổi ý kiến về công tác Đảng với Phó Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên Pắc Cưn Quang và Hiệu trưởng Trường Đảng Cao cấp Kim Nhật Thành; thăm nhà Khu di tích Vạn Cảnh Đài, Nhà máy dệt Kim Châng Súc (Nhà máy dệt hữu nghị Triều-Việt) và các công trình tiêu biểu tại Bình Nhưỡng.

Đoàn cán bộ Đảng Cộng sản Việt nam thăm Triều Tiên
Đoàn cán bộ Đảng Cộng sản Việt nam thăm Triều Tiên